Nedan ges en steg-för-steg-beskrivning av ur en badrumsrenovering går till.

  • Etablering – golven täcks in med skyddspapp. Verktyg och maskiner ställs in.

  • Demontering – all lös och fast inredning demonteras. Hit hör väggskåp, armaturer, toalettstol, element o. s. v. Vattenledningsrören pluggas (d. v. s. förses med någon form av avstängningsventil) där de kommer in i badrummet och resterande rördragning inne i badrum demonteras. Rören återanvänds inte däremot kan toalett, tvättställ, blandare och dyl. sparas och återmonteras om så önskas.

  • Rivning – ytskikt på väggar och golv rivs. Ytskiktet kan utgöras av kakel, våtrumsmatta, tapet, färg el. dylikt. Hur omfattande rivningsfasen är beror på vad som skall göras. Skall avloppsrören i golvet läggas om räcker det inte med att riva ytskiktet på golvet utan hela golvkonstruktionen måste brytas upp eller slås sönder.

  • Återuppbyggnad – i detta skede sker exempelvis byggnad av nya väggar, konstruktion av nytt golv om detta har varit uppbrutet och dragning av vattenrör i väggar om kunden har vald att vattenrören skall vara dolda.

  • Underarbete – denna fas består av spackling av golv, väggar (och ibland tak) för att få en jämn och hållfast yta att arbeta på.

  • Isolering – fuktspärr appliceras på golv och väggar, i vinklar mellan golv och väggar och andra utsatta ställen sätts fiberremsor för att ta upp rörelser i underlaget.

  • Kakelsättning – keramiska plattor sätts på väggar och golv.

  • Fogning – fogarna mellan kakelplattorna fylls med fogmassa.

  • Komplettering – fasen innefattar montering av nya kromade vattenrör, inkoppling av toalettstol, blandare o. s .v. Fasen innehåller även elinstallationer.

  • Avetablering – arbetet avlutas och byggsopor forslas bort.